آدرس : تهران – بلوار کشاورز – حد فاصل خیابان کارگر و جمالزاده – جنب داروخانه دکتر کشاورزی- پلاک ۳۴۲ –  طبقه سوم ،دکتر عیسی پیرمرادی

تلفن: ۶۶۹۰۵۱۳۵