انواع سردرد

سردرد به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود .

سردردهای اولیه عبارتند از : میگرن، سردرد خوشه‌ای و سردرد مزمن روزانه.

سردردهای ثانویه علل و پاتولوژیهای متعددی دارند . سردردهای میگرنی یکی از شایعترین انواع سردرد بوده، عمدتاً به تدریج شروع می‌شود، معمولاً یک طرفه است و ۴ تا ۷۲ ساعت طول می‌کشد . سردرد تنشی شایعترین نوع سردرد است، خطرناک نیست اما مکرراً رخ می‌دهد . سردرد تنشی شایعترین نوع سردرد است و اغلب در اثر استرس و فشارهای عاطفی و عصبی ایجاد می‌شود . بیشتر بالغین این نوع سردرد را تجربه کرده‌اند .

سردرد مربوط به سینوس‌ها یک سردرد خفیف تا متوسط است که عموماً در صورت، پل بینی، یا در گونه‌ها احساس می‌شود و ممکن است همراه با احتقان بینی و یا آبریزش از بینی باشد . در همهٔ سنین افراد را گرفتار می‌کند و به نظر می‌رسد که افرادی که آلرژی دارند مستعدتر هستند . این سردرد ممکن است ساعتها طول بکشد و اغلب یک سردرد فصلی است .

سردرد مختلط :در موارد نادری برخی از انواع سردرد وجود دارند که محققان معتقدند سردردهای مختلط بوده و علائمی مابین سردرد تنشی و میگرن دارند . چنین مواردی وقتی رخ می‌دهند که علائم و درمان این دو سردرد در برخی از افراد به خوبی قابل افتراق نیست . برای مثال سردرد تنشی‌ای که بسیار شدید باشد و درد تیز و ضربان داری داشته باشد بسیار شبیه به سردرد میگرنی است . به علاوه هنگامی‌که سردرد میگرنی متناوباً روی دهد درد آن شبیه به سردرد تنشی احساس خواهد شد .

طب سوزنی با تنظیم ومتعادل نمودن ارگا نهای داخلی بدن موجب درمان انواع سردردها می شود.