مطالعات علمی در استفاده از طب سوزنی برای درمان سرطان و عوارض جانبی نشان می‌دهد که طب سوزنی می‌تواند استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی را کاهش دهد و باعث شود سیستم ایمنی بدن درزمان انجام شیمی‌درمانی قوی‌تر کار کند.

• مطالعات اثر طب سوزنی در سیستم ایمنی بدن

مطالعات روی اثر طب سوزنی در سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به سرطان نشان داد که پاسخ سیستم ایمنی بدن را بهبود می‌بخشد.

• مطالعات اثر طب سوزنی بر درد

در مطالعات بالینی، طب سوزنی مقداری از درد در برخی از بیماران مبتلا به سرطان را کاهش داد. در یک مطالعه، بیش‌تر بیماران درمان شده با طب سوزنی قادر بودند مصرف دارو برای تسکین درد را متوقف کنند یا میزان کم‌تری دریافت کنند. با این‌حال، به‌دلیل ضعف در طراحی مطالعه و اندازه، یافته‌های حاصل از این مطالعات قوی به نظر نمی‌آیند. مطالعاتی با استفاده از روش‌های دقیق علمی برای اثبات چگونگی تأثیر طب سوزنی بر درد مورد نیاز است.

• مطالعات اثر طب سوزنی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی

قوی‌ترین شواهد از اثر طب سوزنی، از آزمایش‌های بالینی روی استفاده از طب سوزنی برای تسکین تهوع و استفراغ حاصل شده است. چند نوع از آزمایش‌های بالینی استفاده از روش‌های مختلف طب سوزنی را برای کاهش تهوع و استفراغ ناشی از شیمی‌درمانی، عمل جراحی و حال تهوع صبح نشان داد.

• مطالعات اثر طب سوزنی در سرطان و علائم (به غیر از حالت تهوع) ناشی از درمان سرطان

آزمایش‌های بالینی در حال مطالعه اثرات طب سوزنی روی سرطان و علائم ناشی از درمان سرطان، از جمله کاهش وزن، سرفه، درد قفسه سینه، تب، اضطراب، افسردگی، عرق شبانه، گرگرفتگی، خشکی دهان، مشکلات گفتاری و مایع در دست‌ها یا پاها هستند. مطالعات نشان داده‌اند که، برای بسیاری از بیماران، درمان با طب سوزنی، علائم را تسکین می‌دهد یا از بدتر شدن آنها جلوگیری می‌کند.